Select the language by clicking the flag

language=en language=fi language=se
logo

Jyväskylän Isännöintipalvelu Oy Asumisohjeita

Kaikkien viihtyisyyden sekä talon sisä- ja ulkopuolisten siisteyden ja järjestyksen vuoksi noudata seuraavia yleisiä asumisohjeita: Useilla taloyhtiöillä on talokohtaiset asumisohjeet, jotka löytyvät taloyhtiösivuilta hakemistosta kiinteistö\talokirja\1Asukasohjeet.

TALOYHTIÖN YHTEISET TILAT

Pyykkitupa ja kuivaushuone

Jos talossa on pyykkitupa, niin siellä pitäisi olla myös sen tarkemmat käyttöohjeet, samoin kuin pyykin kuivaamiseen. Pyykkituvan varauslistan sijainti selviä isännöitsijältä. Jokainen asukas pääsee huoneiston avaimella pyykkitupaan ja kuivaustiloihin. Muista viedä kuiva pyykki pois viimeistään kahden päivän jälkeen. Pyykkituvan käyttölaskutus tehdään erikseen taloyhtiön käytännön mukaan, jos laite ei hoida rahastusta käytön yhteydessä. Pyykkituvan ja kuivaushuoneen käyttäjän tulee siistiä tilat käytön jälkeen.

Sauna

Jos talossa on yhteissauna, niin saunavuorolista on yleensä oven vieressä ilmoitustaululla. Joissakin taloyhtiöissä kiinteitä vuoroja ei ole, vaan ne varataan esim. saunan ovessa olevaan vihkoon. Vuorotoiveet tulle toimittaa huoltomiehelle tai isännöitsijälle esim. tällä lomakkeella. Saunamaksut suoritetaan kuukausittain vastikkeen maksun yhteydessä. Saunamaksu tulee suorittaa vaikka vuoroa ei olisi käyttänytkään, mikäli vuoron on varannut. Arkipyhät eivät siirrä saunavuoroja. Taloyhtiön saunatilat on tarkoitettu vain asukkaiden käyttöön.

Ullakkokomero

Säilytä ullakkokomerossa vain tarpeellisia tavaroita. Tyhjennä komerosta ylimääräiset pahvilaatikot sekä muu helposti palava tavara. Huolehdi myös komerosi yleissiisteydestä.

Talouskellari

Joissakin taloyhtiössä on jäähdytetty talouskellari. Säilytä siellä elintarvikkeita yms., ei esim. auton renkaita!

Sähköpääkeskus

Sähköpääkeskuksen sijainti on syytä selvittää esim. tulipalojen varalta.

Lämmönjakohuone ja päävesihana

Lämmönjakohuone ja päävesihanan sijainnit on syytä selvittää esim. vesivahinkojen varalta. Yleensä päävesihana on lämmönjakohuoneessa vesimittarin vieressä.

Väestönsuoja

Jos talossa on väestönsuoja, niin se yleensä sijaitsee talon kellaritiloissa. Taloyhtiön pelastussuunnitelmassa mainittu suojan.

Polkupyörät

Tulee säilyttää niille varatuissa telineissä ulkona tai pyörävajassa. Sukset yms. tavarat tulee säilyttää omissa varastokopeissa.

Autojen sähkötolpat

Tolpissa on ajastetut mittarit, joilla saadaan ajastettua sähkövirta haluttuna ajankohtana. Huoltoyhtiö opastaa mittariajastuksen käytössä.

Autolämmitys

Kaapeleiden on oltava kumikaapeleita. Murtuneita tai kuluneita johtoja ei saa käyttää, ei myöskään jatkojohtoja. Kaapeleita ei saa lähdettäessä jättää roikkumaan tolppaan. Autolämmityspisteiden kaapelit on mitoitettu moottorinlämmittimiä varten. Sulakkeet eivät joka taloyhtiössä kestä sisälämmittimiä, tarkista asia isännöitsijältä.

Autopaikka

Pysäköinti pihalla on sallittu vain autopaikan varanneille. Taloyhtiö ei vastaa räystäiden alle pysäköityjen autojen vahingoista, jotka katolta putoava lumi ja jää mahdollisesti aiheuttavat. Isännöitsijä ylläpitää autopaikoista jonotuslistaa. Autopaikan voi varata esim. tällä lomakkeella. Autopaikat jaetaan jonotusjärjestyksessä. Paikka ei siis välttämättä siirry esim. asuntokaupan mukana. Kysy isännöitsijältä taloyhtiön käytäntöä. Osakkaiden ja asukkaiden velvollisuutena on ohjata vieraidensa autot katujen varteen tai yleisille pysäköintipaikoille pysäköintisäännöt huomioiden. Kulkuväylät ja pelastustiet tulee pitää vapaina. Autopaikalle pysäköidessäsi huomioi myös, että viereisellekin paikalle mahtuu auto. Autopaikan haltija huolehtii oman autonsa kohdalta lumityöt.

Varmuuslukot ja muut lisälukot

Lisälukot ovat jokaisen huoneiston osakkaan omia. Huoltoyhtiö säilyttää vara-avainta, mikäli asukas on sellaisen heille toimittanut. Älä lukitse itseäsi sisäpuolelle, käytä varmuuslukkoa vain poistuttuasi asunnosta.

Ulko-ovet

Huolehdi ulko-ovista kulkiessasi, että ne tulevat kiinni ja yöaikana lukkoon (talvella alatasanteiden pattereiden jäätymisvaara).

Kynnysmatot

Huoneistojen ovien edessä porraskäytävän puolella ei saa pitää kynnysmattoa. Matot saattavat aiheuttaa pimeän aikana porraskäytävässä liukastumisia. Ne myös hankaloittavat porraskäytävän puhtaanapitoa. Mattoon liukastumisesta vastaa maton omistaja (onhan kotivakuutuksen vastuuvakuutus kunnossa).

Antenni-/kaapelijärjestelmä

Taloyhtiössä on joko antenni tai kaapeliTV-järjestelmä. Digiboxin/DigiTV:n tulee olla antennijärjestelmään soveltuva, uudemmat laitteet tosin soveltuvat kumpaankin.

Ilmastointi

Talossa voi olla joko painovoimainen ilmanvaihto, talotuuletin, huippuimurit tai asuntokohtainen LTO. Laitteen käyttöohje on huoneistokohtaisessa kansiossa.

TALOYHTIÖN KÄYTÄNNÖT

Muuttoilmoitukset

Lomakkeita saa huoltomieheltä tai ilmoitustaululta. Lomakkeen voi täyttää myös isännöintiyrityksen nettisivuilla. Jokaisen taloon tulevan ja talosta lähtevän on tehtävä muuttoilmoitus taloyhtiölle. Lomake palautetaan isännöitsijälle/huoltoyhtiölle. Virallinen muuttoilmoitus tehdään rekisteriviranomaiselle ja/tai postiin. Huoltosopimuksen omaavissa taloyhtiöissä muuttoilmoitus tehdään yleensä huoltoyhtiölle, joka ilmoituksen perusteella vaihtaa nimet oviin, postilaatikkoon/luukkuun ja ilmoitustaululle, ja huoltoyhtiö tiedottaa asukasmuutoksista edelleen isännöitsijää. Ajantasaisen asukasluettelon olemassaolo on huoltoyhtiölle erittäin tärkeää, ja esim. yleisavainpalvelua he antavat vain heidän listan mukaan huoneistossa asuville henkilöille.

Sen sijaan niissä taloyhtiöt, joissa ei ole huoltoyhtiötä, muuttoilmoitukset tehdään suoraan isännöitsijätoimistoon.

Pidempiaikaiset poissaolot asunnosta

Jos asunto on tyhjillään pidempiä aikoja esim. ulkomaanmatkan vuoksi, on hyvä ilmoittaa siitä taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

Oven ja porrastaulun nimikilvet

Muuttoilmoituslomakkeella voit ilmoittaa nimenvaihdosta. Huoltoyhtiö hoitaa uudet nimikilvet paikoilleen.

Häiriöt ja niiden käsittely taloyhtiössä

Taloyhtiön tulee taata kaikille asukkaille miellyttävä ja häiriötön asuminen. Ongelmatilanteita aiheuttavat etenkin yöaikainen juhlinta, porraskäytävässä liikkuminen sekä hissin käyttö yöaikaan. Juhlista on kohteliasta ilmoittaa etukäteen ilmoitustaululla. Muilta osin noudatetaan taloyhtiön yhtiöjärjestystä sekä talon järjestyssääntöjä. Häiriötapauksissa asukkaita ja/tai osakkaita pyydetään ilmoittamaan asiasta isännöitsijälle viimeistään seuraavana aamuna, jolloin asiaan voidaan puuttua tuoreeltaan. Taloyhtiön toimet kohdistuvat häiriön aiheuttajaan yhteydenottona ja/tai varoituksena. Samalla ollaan yhteydessä myös osakkeenomistajaan. Jos häiriöt jatkuvat, taloyhtiön toimet kohdistuvat tämän jälkeen vain huoneiston omistajaan. Hallitus kutsuu tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään kyseisen huoneiston ottamiseksi taloyhtiön hallintaan, siis pois osakkeenomistajalla määräajaksi, esim. kolmeksi vuodeksi.

Kotieläimet

Asukkaiden tulee huolehtia, etteivät lemmikkieläimet sotke talon piha-aluetta ja lasten leikkipaikkoja, eivätkä häiritse naapureita. Kissat ja koirat on pidettävä kytkettyinä.

Jätteiden lajittelu

Roskat viedään roskasäiliöihin. Remonttijätteet sekä muuton yhteydessä syntyneet roskat tulee jokaisen toimittaa itse kaatopaikalle. Niitä ei saa jättää talousjätteiden joukkoon. Ylimääräisestä jätteestä laskutetaan muuttajaa. Ongelmajätteille on omat keräilypisteensä. Roskat tulee mahduttaa jäteastioihin. Niiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään. Noudata jätteiden lajitteluohjeita.

Jätteiden lajittelu

Vaarallisten aineiden säilytys

Asunnoissa saa säilyttää normaalin kodin irtaimiston lisäksi: Huom! taloyhtiön yhteisissä tiloissa esim. häkkivarastoissa näitä ei saa säilyttää lainkaan!

Pesukoneet kotona

Sulje vesihanat käytön jälkeen välttääksesi vesivahinkovaaran. Puhdista koneen nukkasihti säännöllisin väliajoin. Astianpesu- ja pyykinpesukoneiden poistoletkut tulee tarkastuttaa, jotta vältytään letkun rikkoutumisesta johtuvasta vesivahingosta. Koneita ei saa jättää valvomatta päälle. Asukkaiden olisi hyvä hankkia itselleen kotivakuutus, joka korvaa koti-irtaimistolle esim. vesivahingon yhteydessä tulleet vahingot, koska taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa irtaimistoa. Oheisessa blogissa on hyödyllistä tietoa kodinkoneiden aiheuttamista vesivahingoista.

Taloyhtiölle tulevat maksut

Vastike-, vesi-, sauna-, autopaikka- ja vuokramaksut tulee suorittaa aina kuukauden x. päivään mennessä talon tilille pankkiin. Vesimaksu suoritetaan henkilöluvun mukaisesti kuukausittain. Vesimaksu peritään talonkirjoissa olevilta henkilöltä. Asuntokohtaiset maksut päätetään yhtiökokouksessa ja ne selviävät ko. kokouksen pöytäkirjasta ja isännöintitoimiston lähettämästä maksulapusta. Samalla lapulla maksetaan kuukausittain, kunnes uusi maksulappu toimitetaan. Käyttäkää maksaessanne aina viitenumeroa!

Korjausilmoitukset ja -toivomukset

Mikäli havaitset jonkin puutteen ja vaurion, ilmoita siitä viipymättä isännöitsijälle. Korjausilmoituksessa tulee kertoa lisäksi, voiko huoltomies käydä yleisavaimella asunnossa korjauksen yhteydessä, mikäli asunnossa ei olla kotona.

Vuotavat hanat, wc-laitteet ja patterit

Huoneistossa olevat vuotavat putket ja patterit yms. on välittömästi ilmoitettava isännöitsijälle. Muussa tapauksessa mahdollisista vahingoista vastaa huoneiston haltija.

Pattereiden ilmaaminen

Lämmityskaudella vedestä irtaantuu ilmaa, joka kertyy pääasiassa ylimpien kerrosten pattereihin. Mikäli patteri lorisee, sen voi ilmata. Varmista, että ilmaruuvi tulee kunnolla kiinni. Tarvittaessa ilmauksen suorittaa huoltomies.

Patteriventtiilien toiminta ja huonelämpötila

Hanki kunnollinen sisälämpömittari. Asenna se n.150 cm korkeudelle huoneen sisäseinälle. Huonelämpötilan säätö tapahtuu automaattisesti patteriventtiileillä. Venttiilin anturi haistelee huoneilmaa ja sulkee tai avaa patteria tarpeen mukaan. Toimivan termostaatin tunnistaa siitä, että patteri on välillä kylmä ja välillä lämmin. Termostatti tulee kääntää auki -asentoon, jonka jälkeen voidaan tarvittaessa kääntää pienemmälle, mikäli asuntoon tulee liikaa lämpöä. Huonelämpötila tarkastetaan lämpömittarista, ei siitä onko patteri kylmä vai lämmin. Sopiva sisäilman lämpötila on 20,5 – 22ºC. Mikäli termostaatin edessä on huonekaluja, verhot tms., ei lämpötilansäätö toimi kunnolla. Esim. verhot termostaatin edessä aiheuttavat patterin kylmenemisen.

Asunnossa suoritettavat muutostyöt

Kaikista korjauksista ja muutostöistä on hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista otettava yhteys isännöitsijään. Kylpyhuoneremonteissa on huolehdittava, että lattiaan ja seiniin tulee nykymääräysten mukainen vesieristys. Tehtävistä töistä on laadittava taloyhtiölle muutostyöilmoitus, eikä töitä saa aloittaa, ennen kuin hallitus on hyväksynyt muutostyön. Tekijöiden (suunnittelija, putkimies, sähkömies, remonttimies jne) tulee olla ammatillisesti päteviä. Kaikki remontista aiheutuva jäte tulee kuljettaa heti kaatopaikalle osakkaan kustannuksella, niitä ei saa laittaa taloyhtiön jäteastioihin. Remontin aiheuttama likaantuminen pihalla ja porraskäytävässä tulee huoneiston haltijan puhdistaa/puhdistuttaa ja kustantaa. Mikäli muutostöissä tarvitaan katkaista vedentulo myös muista asunnoista, on tästä ilmoitettava ko. asuntojen asukkaille viimeistään edellisenä päivänä. Suositeltava vesikatkon aika on klo 9.00 - 12.00, jolloin vesikatkosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muille asukkaille.

Osakkaan/asukkaan asunnoissa suoritettavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet

Lattiakaivot

Puhdista lattiakaivo hiuksista ja roskista. Puhdistamaton lattiakaivo on potentiaalinen vesivahinkoriski, ja näissä tapauksissa vahinkovastuu on osakkaalla!

Keittiön lavuaarin hajulukot

Keittiön ja kylpyhuoneen lavuaariin ei saa kaataa ruoantähteitä eikä ruoanvalmistuksen paistorasvoja.

WC-istuimet

WC-istuimeen ei saa laittaa mitään sinne kuulumatonta esim. kissanhiekkaa tai vaippoja, lisäksi vaarallisia tukkijoita ovat erilaiset "WC-kukat", kun nämä karkaavat viemäriin.

Ilmanvaihtoventtiili ja huoltoluukut

Ilmastointiventtiilien tulee olla näkyvissä eikä niitä ei saa piilottaa kaapistojen taakse. Venttiilit tulee puhdistaa ajoittain.

Huoltoluukut taas ovat huoltokohde, vaikka niitä ei usein tarvita. Älä laatoita niitä tai peitä lattialuukkuja esim. parketilla.

Asunnon ostaminen ja myyminen

Huoneistokaupasta tulee ensitilassa toimittaa isännöitsijälle jäljennökset kauppakirjasta, varainsiirtolaskelmasta, kuitti varainsiirtoveron maksamisesta sekä osakekirjan siirtomerkinnästä. Lisäksi mikäli kauppakirjassa ei ole mainittu kauppasumman olevan kaupan yhteydessä kokonaan maksettu, tarvitaan myös kuitti siitä. Näiden papereiden tultua isännöitsijälle voidaan huoneisto merkitä uuden omistajan nimiin. Vasta sen jälkeen uudelle omistajalle saadaan tehtyä vastikelaput.

Isännöitsijätodistus ja talonkirjaote

Huoneiston omistaja voi pyytää huoneistoaan koskevan isännöitsijätodistuksen isännöitsijältä Huoneiston asukas voi pyytää huoneistoa koskevan otteen talonkirjasta isännöitsijältä. Todistuksesta ja otteesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Osakkeenomistajalle

Taloyhtiöltä tuleva posti toimitetaan siihen osoitteeseen, mikä on merkitty talon osakastietoihin. Mikäli osoitteenne muuttuu, ilmoita uusi osoite isännöitsijälle esim. nettisivujen kautta.

Palovaroittimet ja sammutuspeite

Palovaroittimet ovat asunnoissa pakollisia; yksi palovaroitin vaaditaan jokaista 60 m2:iä kohti. Varoittimen hankinta ja huolto kuuluu huoneiston haltijalle. Tarkista varoittimen toiminta ajoittain, kuitenkin ainakin kerran vuodessa. Hanki myös varaparisto. Sammutuspeitteen tulee olla tukevasti kiinnitettynä seinään, jotta se olisi hätätilanteessa toimintakuntoinen.

Jyväskylän Isännöintipalvelu Oy
Ylistönmäentie 31
40500 Jyväskylä
Puh: 050 468 6815
sähköposti: toimisto (at) jyvaskylanisannointipalvelu.fi

Aukioloajat: ma-to: 9-16, pe: 9-13:30

lomakkeetservicesyhteys

Isännöintiliiton uutisia

Taloyhtio.net - uutiset

Taloyhtio.net

Oikeusministeriön tietoisku Asunto-osakeyhtiölaista

Tietoisku